*Пред пополнување на горенаведената пријава, учениците се задолжени да пополнат писмена пријава достапна тука и да принесат согласност од родител за присуство, користење на наведените податоци и учество во фото и видео промотивен материјал. Писмената пријава се дава на одговорниот наставник или на лицето задолжено за работилницата.

*Горенаведените податоци ќе бидат користени исклучиво за потребите на “КЦК – Креативен центар Карпош”.