Тест анкета работилница вер.3

1. Организација на работилницата

2. Квалитет на презентациите

3. Квалитет на практична работа

4. Рамнотежа меѓу практичната работа и разговорите

5. Времетраење на работилницата

6. Место и услови за одржување на работилницата

7. Како ви се допаднаа организаторите

8. Кои беа твоите мотиви за учество на работилницата

9. Дали работилницата ги исполни твоите очекувања доколку НЕ кои се твоите  забелешки

10. Дали сте учестествувале на други работилници организирани од Креативен центар Карпош ( наведи на кои)