Учениците од трето одделение во улога на млади, но многу успешни”технолози” произведивме лепило од млеко. На почетокот со неверување но успеавме да создадеме лепило од млеко… Успешно ги залепивме сложувалките од сликички… На радоста и среќата и немаше крај… Продолжуваме утре…