Учениците од 5 одделение беа научници – палеонтолози.  Oд добиените коски учениците  составуваа скелет на непознатото животно, Врз основа на скелетот  претпоставаа како изгледало животното  и  го цртаа неговиот изглед , претпоставуваа со што се хранело животното,како се движело, каде живеело…

Забаво и интересно.