Во центарот за хемија и екологија при ООУ “Јан Амос Коменски” на ден 27.04.2018 креативците имаа можност да уживаат во пиротехничкиот спектакл кој ни го подготви проф. Методија Најдовски, и не само тоа, тие имаа можност самостојно да направат пиротехнички експерименти. Забава и задоволство … Одлична работилница…