Иако со мало задоцнување, и оваа година повторно креативците од Центарот за храна, при ООУ Вера Циривири Трена стапија во акција. Пластеникот беше уреден, најлонот беше послан, а расадите од градинарските култури засадени.

Оваа сезона се пристапи со засадување на полудневни култури, вклучувајќи зелка, карфиол, краставица, тиквички и брокула, за кои ќе се главно грижат учениците од училиштето. По крајот на сезоната кретивците ќе работат на лабораториски анализи со цел да се утврди квалитетот и составот на нивните култури, како и секако дегустација на плодовите.