На 16.12. во саботата беше одржана работилница за копаничарство во Центарот за ракотворби кој се наоѓа во ООУ,,Аврам Писевски“- Бардовци. Присутните ученици се занимаваа со скицирање, обработка на глина и резба. Сликите подолу нудат увид во целиот процес.