Науката може да биде возбудлива, може да биде интригантна, но највпечатлива е кога е спектакуларна. Токму поради тоа на 30.01.2017 во просториите на ООУ „Вера Циривири-Трена“ беше одржан настанот спектакуларна наука организиран од страна на Креативниот центар Карпош. Презентери на спектакуларните експерименти беа Зоран Поповски и Томе Несторовски од Факултетот за земјоделски науки и храна, Александра Блажевска од ООУ „Јан Амос Коменски“ и Методија Најдоски од Природно-математичкиот факултет, кои имаа за цел да демонстрираат дел од спектакуларните експеримени од различни области на науката на присутните ученици. Спектакуларните експерименти кои вклучуваа проверка на загаденост на вода, докажување на различни витамини, шеќери, масти и протеини во храна, изолација на ДНК од банана, магично пишување, „горење на пари“, „претурање“ на звук во чаша, левитација на магнет и бројни други, чија главна цел беше да ја разбудат љубовта за науката кај младите истражувачи од основните училишта на територијата на општина Карпош. Покрај учениците на настанот беа поканети/присуствуваа директорите на училиштата и наставниците по хемија. По крајот на спектакуларната презентација, на наставниците од предметната настава по хемија им беа доделени сетови за хемиски експеримети. Тие на лице место ги испробаа овие комплети кои сега ќе бидат интегрирани во наставата и ќе ги изработуваат учениците од основните училишта на територија на општина Карпош.