Учениците од десетте основни училишта во општина Карпош имаа можност да се сретнат со градоначалникот Стефан Богоев и да му ги презентираат резултатите од истражувањето “Детективи на патот” во рамките на проектот Зелени Стапалчиња кој е финансиран од Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Climate Alliance и општина Карпош. Одговорен за реализација на активностите, Креативен центар Карпош.