Промоција на набавената опрема за КЦК

На 28.12.2016 год. во Креативниот центар Карпош – Центар за храна во ООУ „Веар Циривири – Трена“ се одржа промоција на набавената опрема за потребите на КЦК. На оваа промоција присуствуваа ученици, вклучените наставници во работата на КЦК, стручните соработници, директорките на училиштата и претставници на општина Карпош. Присутните имаа Read more…

Посета на Истражувачка станица Петница

ИЗВЕШТАЈ ОД СТУДИСКА ПОСЕТА НА ИСТРАЖУВАЧКАТА СТАНИЦА ПЕТНИЦА 20- 21 ноември 2015 год.   Во рамки на проектот за формирање на Креативниот центар Карпош (КЦК) беше организирана студиска посета на Истражувачката станица Петница (ИСП) во близината на Ваљево, Република Србија. Оваа станица постои од 1982 година и во изминатите години Read more…

Демонстрација на хемиски експерименти од Проф. Методија Најдовски

До наставниците по хемија во општинските основни училишта во општина Карпош   ПРЕДМЕТ: Покана за отварање на Еколошката станица и за организација на работилница за хемиски експерименти во воннаставни активности   Почитувани, По, веруваме успешниот семинар за реализација на експерименти по предметот хемија во осмо и деветто одделение одржан на Read more…

Отворање на лабораторија во центарот за екологија во ООУ „Јан Амос Коменски“

ГОВОР НА СТЕВЧО ЈАКИМОВСКИ ПО ПОВОД ОТВАРАЊЕ НА КЦК   Почитувани присутни, Огромно е задоволството што денес општина Карпош прави уште еден револуционерен чекор во образованието. Имено, по вложените 7 милиони евра во изградба и реконструкција на сите 10-те основни училишта на нејзина територија во последните неколку години со што Read more…